Окырман хаттары

Қауқарсыз қарттар НЕГЕ ҮНСІЗ ОТЫР?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №05 (276) от 05 фев­ра­ля 2015 г.   Оқыр­ман хат­та­ры Жанай­қай   Мен сияқты жеңіл атле­ти­ка­дан олим­пи­а­да жүл­де­гері, екі дипл­ло­мы бар әженің қолы­на Свет­ла­на Жақы­по­ва сияқты шене­унік­тер түс­се, сазай­ын берер едім!   «ДАТ»-тың өткен санын­дағы (№4, 2015 жыл) «Үкі­метің үне­мі қарт­тар­ды қырқы­сты­ра­тын бол­ды» деген мақа­ла­ны оқып, …

далее

Қазақ хандығының тарихын САНДЫРАҚТАН ТАЗАЛАЙЫҚ

Оғаш ой   Қазақ ханды­ғы­ның құры­лға­ны­на 550 жыл ғана бол­ды деген сөз, менің­ше, таза сан­ды­рақ! Сон­да қалай, одан бұрын қазақ қой сияқты дала­да жай­ы­лып жүріп пе екен? Тіп­ті басқа­сын айт­паған­да, Шыңғыс хан өз нөкер­леріне топы­рақ­пен көм­діріп, жер­мен жек­сен еткен Оты­рар қала­сы хандық бол­ма­са, билік, басқа­ру­шы бол­ма­са, өзі­нен-өзі салы­нып, көше­лерін­де хауы­здар …

далее

Той тек дүрмекпен ӨТПЕСІН ДЕСЕК…

  Биыл Қазақ ханды­ғы­ның  құры­лға­ны­на 550 (бұл жай­лы да әртүр­лі пікір қалып­та­сты) жыл, екін­ші жаһан­дық соғы­стың аяқталға­ны­на 70 жыл, Ата заңы­мы­здың қабыл­да­нып, Халы­қтар Ассам­бле­я­сы­ның құры­лға­ны­на 20 жыл­дай ата­у­лы мере­ке­лері қатар-қатар келіп отыр. Осы ауқым­ды мере­ке­лер аз ғана ат төбелін­дей ақ жаға­лы­лар­дың қуа­ны­шты көңіл көте­рер ішіп-жем­деріне айна­лып кет­пе­се екен дей­міз? Деген­мен, …

далее

МЕН НЕГЕ ел президентінен ТҮҢІЛДІМ?

Құр­мет­ті редак­ция! Мен «ДАТ» пен «СолДАТ»-тың алға­шқы шыққан күні­нен бастап, қол үзбей оқып келе жатқан оқыр­ма­ны­мын. Сол себеп­ті өзім­нің ойым­ды хат арқы­лы газет редак­ци­я­сы­на жол­даған­ды жөн көр­дім. Жиыр­ма бес жыл бойы құры­лы­ста про­раб болып жұмыс істеп, соңғы 4–5 жыл­да қыс мез­гілін­де құры­лыс тоқтап, жаз айын­да ғана мек­теп, бала­бақ­ша­ны жөн­деу жұмысы­мен …

далее
Республиканский еженедельник онлайн