DAT-ДИАЛОГ

Айдос САРЫМ: ЖЕКЕ БАСҚА ТАБЫНУ тарихтан алған тәлімге сай емес

Елге етене таны­мал қоғам қай­рат­кері, сая­сат­та­ну­шы Айдос Сарым «Біл­гім келеді» жастар пікір­та­лас клу­бы­ның қонағы ретін­де шақы­ры­лған. Оны естіп, біздің газет­тің тіл­шісі де сол кез­де­су­ге қаты­сып қай­тқан еді. «Аза­мат­тық қоғам дегені­міз не?» деген сұрақтан басталған әңгі­ме біраз жер­ге дей­ін өрбіді. Өз кезе­гін­де біздің тіл­ші­міз де «ДАТ!» айда­ры­на арнап, сая­сат­та­ну­шы­ға өз сұрақта­рын …

Читать далее »

Ерсайын ЕРҚОЖА: БИЛІК ЖҮЙЕСІ ЖАҢАРМАЙ, білім саласында жақсылық болмайды

«ДАТ» жоба­сы­мен 20 жыл бойы шыққан газет­тер­дің бел­сен­ді авто­ры, басы­лым­ның жана­шы­ры Ерсай­ын Ерқо­жа ертең – қара­ша­ның 9-ында 70 жасқа тола­ды. Сая­сат­та сая­си теңдік­ті талап ететін «сол­шыл» көзқа­ра­сы­мен таны­лған Ере­кеңнің де білім сала­сын­дағы жүген­сіздік­пен алы­сып жүр­геніне 20 жыл­дан асқан екен. 2000 жыл­дар­дың басын­да осы табан­ды көзқа­ра­сы үшін оған қастан­дық та жасал­ды: …

Читать далее »

Серик МЕДЕТБЕКОВ: ПРИКРЫВАТЬСЯ фальшивой заботой – ЭТО ПОДЛОСТЬ

Вряд ли широ­кой обще­ствен­но­сти Казах­ста­на, осо­бен­но той ее части, кото­рая живет в сель­ской глу­бин­ке, извест­но, что ее пре­зи­ден­ту Нур­сул­та­ну Назар­ба­е­ву во вре­мя его офи­ци­аль­но­го визи­та в Фин­лян­дию 17 октяб­ря один из дотош­ных зару­беж­ных жур­на­ли­стов задал вопрос, как гово­рит­ся, в лоб: наме­рен ли он участ­во­вать в пре­зи­дент­ских выбо­рах, кото­рые пред­сто­ят в 2020 году. Как пере­да­ет инфор­ма­ци­он­ная …

Читать далее »

Жер мәселесіне нүкте қоюға САЯСИ ШЕШІМ ҒАНА КЕРЕК

Өткен апта­ның сәр­сен­бісін­де Аста­на­дағы «Қаз­ме­диа» орта­лы­ғын­да Ауыл шару­а­шы­лы­ғы мини­стр­лі­гінің баста­ма­сы­мен агроө­нер­кәсіп мәсе­ле­леріне арналған «Astana agro forum-2018» деп аталған жиын өтті. Форум­дағы бір­не­ше панель­дік сек­ци­я­ның бірі – «Жер­ді ұтым­ды пай­да­ла­ну» деп аталған оты­ры­сқа бел­гілі қоғам қай­рат­кері, Жер комис­си­я­сы­ның мүше­сі Мұх­тар Тай­жан моде­ра­тор­лық еткен еді. Мұн­да Мұх­тар Тай­жан қоғам бел­сен­ділерінің баста­ма­шыл тобы­ның …

Читать далее »

ДУРАКОВ НА СВЕТЕ МАЛО, но встречаются ОНИ НА КАЖДОМ ШАГУ

В своем очередном послании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул тему строительства Национального научного центра онкологии в Астане. «Используя опыт уже созданных кардиохирургического и нейрохирургического кластеров, которые получили хорошую оценку и доверие, в следующем году нужно уже приступить к строительству Национального научного онкологического центра в Астане. Я два года долблю всех: «Давайте начнем, давайте начнем!». Пока по столу …

Читать далее »

Әміржан ҚОСАНОВ: КОМСОМОЛДЫҢ ТАРИХЫ ҚазССР тарихынан бөлек болуы мүмкін емес

Өткен ааптаның соңында Алматыдағы Абай атындағы Опера және балет театрында комсомолдың 100 жылдығына арналған салтанатты форум өткені мәлім. Ал келмеске кеткен кеңестік империяның «жас қайрат солдаты» атанған комсомолды «тірілткен» бұл форумның жай-жапсары әлеуметтік желілер арқылы жария болды.Мәселен, «Фейсбук» қолданушы негізгі наразы топтың наласы – Алашорданың 100 жылдығын салтанатты түрде атап …

Читать далее »

Сейтқазы Матаев: АБАЕВТЫҢ АҚЫЛЫ – кәсіби журналист үшін бос сөз

Жақында өткен жас журналистерге арналған Jas Qalam форумында ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев журналист шеберханасының кәсібилігіне қатысты түрлі мәлімдеме жасады. «Біз соңғы 15 жылда, мүмкін, журналистика қандай да бір салада өткірлігін жағалтқанын немесе керісінше қауырсынын ұштағанын мойындауымыз керек, бір шектен екінші шекке шыққанын», – деді салалық ведомство басшысы. Бұл …

Читать далее »

Рабочим нечего терять, КРОМЕ СВОИХ ЦЕПЕЙ

В своем очередном послании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пусть даже с запозданием, но всё же признал отсутствие отечественного производства. Что это значит? Это значит, что все многочисленные заводы и фабрики, ленты которых с помпезностью перерезал глава государства, как сейчас модно говорить, оказались «фейковыми». Объяснять кому-то, что мы давно несем на себе крест сырьевого …

Читать далее »

Серікболсын ӘБДІЛДИН: Жолдаудың мазмұны мен мағынасы атына сай емес

Серік­бол­сын ӘБДІЛДИН Қаза­қстан пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев биы­лғы жыл басы­нан бері халы­ққа екін­ші рет жол­дау жаса­ды. Елдің әле­умет­тік-эко­но­ми­ка­лық дамуы мен аза­мат­тар­дың әл-ауқа­ты­на арналған, бірақ сая­си өзгерістер тура­сын­да тіс жар­маған бұл жол­да­удың мақ­са­ты не еді? Әле­умет­тік желіні «жарып» жатқан бұл сұраққа қаты­сты билік­ке қарай­лас БАҚ тігісін жазған сөз айт­пай­ды. Осы орай­да жол­да­удың …

Читать далее »

Уалихан КАЙСАРОВ: Осталось сделать лишь малость – ВВЕСТИ ИНСТИТУТ ХАНСТВА

Согласно статье 44 Конституции Республики Казахстан, президент нашей страны должен обращаться с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики. Но бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в нарушение Основного закона страны – Конституции, обратился с «полугодичным» посланием как бы к народу, но, по сути, к партхозактиву своей администрации в лице министерств, …

Читать далее »
Республиканский еженедельник онлайн