fbpx

Апта аптығы

Әлия САДЫРБАЕВА: Аналарды орнынан қозғаған – ӘЛЕУМЕТТІК ӘДІЛЕТСІЗДІК

Біздің аны­қта­ма Әлия Садыр­ба­е­ва – табысты биз­нес­мен, бел­сен­ді қоғам қай­рат­кері және таны­мал блоггер. Қаза­қстан­дық DELUXE жур­на­лы­ның негізін қала­у­шы, әрі бас редак­то­ры. Ол ҚР пре­зи­ден­ті жанын­дағы Әйел­дер істері және отба­сы­лық-демо­гра­фи­я­лық сая­сат жөнін­де­гі ұлт­тық комис­си­я­ның аймақтық мүше­сі, Қараған­ды облы­сын­дағы іскер әйел­дер­дің «Ата­ме­кен» ұлт­тық өндірістік пала­та­сы­ның төрай­ы­мы, Қараған­ды облы­стық білім басқар­ма­сын­дағы Ата-ана­лар қоғам­дық …

Читать далее »

ӘКІМНЕН ӘДІЛЕТ ІЗДЕГЕН ана өзіне қол жұмсайтынын айтты

Кеше елор­да­да қала әкі­мі Бақыт Сұл­та­но­втың тұрғын­дар­мен кез­де­суі өтті. Кез­де­су бары­сын­да елі­міздің Ішкі істер мини­стр­лі­гінің зей­нет­ке шыққан қыз­мет­кері өзінің ұлы­на әкім­нің гран­ты беріл­ме­генін айтып шағым­дан­ды. Жалғы­з­ба­сты ана тұр­мысы төмен отба­сы­ның бала­ла­ры­на тегін білім берілуі керекті­гін айт­ты.  «Мен өзім жалғы­з­ба­сты ана­мын. Осы орай­да мына бір сұрақты қой­ғым келеді: жалғы­з­ба­сты ана­лар­дың тізі­мі …

Читать далее »

ПРЕЗИДЕНТКЕ ХАТ

Мен үшін аса қым­бат­ты болған аға! Мен, тауқы­мет­ті тағ­ды­рым басталған күн­нен бастап, қазір­ге дей­ін сізді бір минут­та ұмы­тқан емес­пін. Сіздің ар-намысы биік ұлы тұлға екеніңізді біле­мін, сон­ды­қтан сіз­ге аса құр­ме­пен қарай­мын. Менің басым­нан өткен бар­лық тауқы­мет­ті тағ­дыр­дан сіз де хабар­дар болар деп үміт­те­не­мін. Құр­мет­ті аға, мен Қытай­дың фаши­стік сая­са­ты­ның кесірі­нен …

Читать далее »

«Мені сыртымнан соттау БОЛДЫ МА, ЖОҚ ПА?» деп сұрайды Сайрагүл Сауытбай

Қаза­қстан­ның аза­мат­ты­ғы атағы түгілі, «Пана ізде­уші тұлға» мәр­те­бесін алуы мұңға айналған Сай­ра­гүл Сауыт­бай 12 ақпан­да интер­нет желілері арқы­лы видео­мәлім­де­ме жасап, сая­си сар­саңға айналған тағ­ды­ры­нан тағы бір хабар бер­ген еді. Біз Сай­ра­гүл­дің сол мәлім­де­месінің мәтінін жол­ма-жол жари­я­лап отыр­мыз. Құр­мет­ті халқым, дүние жүзін­де­гі қан­даста­рым, жана­шыр­ла­рым! Сіз­дер­мен аса бір маңы­зды оқиға­ны бөліс­пек­ші­мін. 2018 …

Читать далее »

Арашашы бір қазақты ЖАЛАҚОР БІР ҚАЗАҚ СОТҚА СҮЙРЕП ЖҮР

Алма­ты қала­сы маман­дан­ды­ры­лған ауда­на­ра­лық сотын­да Қытай­дан кел­ген этни­ка­лық қазақ, «Ата­жұрт ерік­тілері» тір­кел­ме­ген ұйы­мы­ның жетек­шісі Серік­жан Білә­штың үсті­нен сот оты­ры­сы бастал­ды. Әкім­шілік сотқа шағым­да­ну­шы Алма­ты қала­сы Медеу аудан­дық ішкі істер бөлі­мінің аға лей­те­нан­ты екен. Әкім­шілік жау­а­пқа ҚР ӘҚБК 489–9 бабы­на бай­ла­ны­сты «Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның заң­на­ма­сын­да бел­гі­лен­ген тәр­тіп­пен тір­кел­ме­ген, сол сияқты қыз­меті тоқта­ты­ла …

Читать далее »

Қытайдың қазақтары АҚШ ПЕН РЕСЕЙ билігінен араша сұрады

28 қаңтар күні Алма­ты­да Қытай­дың Құмыл аймағы Бар­көл ауда­ны­нан кел­ген этни­ка­лық қаза­қтар Қытай­да жазы­қ­сыз қуғын көріп отыр деген туы­ста­ры­на ара­ша сұрап, бас­пасөз мәс­ли­ха­тын өткізді. «Ата­жұрт ерік­тілері» қоғам­дық ұйы­мы­ның кең­сесін­де өткен жиын­да қаты­су­шы­лар­дың бірі жиналған­дар аты­нан АҚШ пре­зи­ден­ті Дональд Трамп пен Ресей пре­зи­ден­ті Вла­ди­мир Путин­нен ара­ша сұрап, ағы­л­шын және орыс тіл­дерін­де …

Читать далее »

Теменов неге Баянмен АЛАГӨЗ БОП ЖҮР?

Аты­шу­лы про­дю­сер Баян Ала­гө­зо­ва бел­гілі режис­сер, ҚР Мем­ле­кет­тік сый­лы­ғы­ның лау­ре­а­ты Талғат Теме­но­втың 1992 жылы түсір­ген «Махаб­бат бекеті» филь­мінің жалға­сы болып табы­ла­тын «Тағ­дыр стан­ци­я­сы» филь­мін түсіріп біт­ті. Жуы­қта оның тұса­у­ке­сері бола­ды. Бел­гілі Баян­ның филь­мі бүгін­нен – 24 қаңтар­дан бастап елі­міздің бар­лық кино­те­атр­ла­рын­да көр­сетіледі деп жос­пар­ла­ну­да. Бірақ «Тағ­дыр бекетінің» тағ­ды­ры сотқа келіп тірел­ген …

Читать далее »

Қазақстан «авторитарлық ел» ТІЗІМІНЕН ШЫҚПАДЫ

Ұлы­бри­та­ни­яда орна­ласқан Economist Intelligence Unit (EIU) зерт­теу тобы әлем елдері бой­ын­ша 2018 жыл­дың демо­кра­тия индексін жари­я­ла­ды. Ұйым сарап­шы­ла­ры был­тыр жал­пы әлем көле­мін­де демо­кра­тия көр­сет­кі­ші нашар­лап, я жақ­сар­май, бір қалып­та тұрға­нын айта­ды. Ұйым индексін­де Қаза­қстан бұры­нғы­дай «авто­ри­тар­лық режим» орнаған елдер қата­рын­да тұр. Қаза­қстан сай­лау про­цесі мен плю­ра­лизм, үкі­мет қыз­меті, аза­мат­тар­дың сая­си өмір­ге …

Читать далее »

ЖАҚСЫБЕКОВ «Цеснабанктен» АЙЫРЫЛДЫ МА?

Қаза­қстан­дық банк­тер пай­даға кенеліп, жыл сай­ын «семі­ру үстін­де». Атап айтқан­да, был­ты­рғы жыл­дың алға­шқы 10 айын­да банк­тер­дің табысы 27,7 трил­ли­он тең­гені құрап­ты. Оның ішін­де­гі таза пай­да 566,5 мил­ли­ард тең­ге­ге жетіп отыр. Бұл соңғы бес жыл­дағы ең үлкен көр­сет­кіш. Был­ты­рғы көр­сет­кі­шпен салы­сты­рған­да 2,4 пай­ы­зға артық екен. Жал­пы, қар­жы­лық сек­тор­да жұрт түсіне бер­мей­тін …

Читать далее »

Биыл Қазақстанда ДАҒДАРЫС БОЛАДЫ дейді белгілі көріпкел

Елі­міз­ге бел­гілі экс­тра­сенс Бақыт Жұма­то­ва 2019 жылы Қаза­қстан­да дағ­да­рыс бола­ты­нын болжап айт­ты деп хабар­лай­ды «Еура­зия бірін­ші арна­сы». Бола­шаққа болжам жасаған көріп­кел эко­но­ми­ка­ның құл­ды­ра­уы бірін­ші жар­ты­жыл­ды­қта анық бай­қа­ла­ты­нын мәлім­деді. «Дағ­да­рыс ақпан мен мамыр айла­ры­ның ара­сын­да айқын бай­қал­мақ. Өйт­кені ол уақыт­та дол­лар­дың баға­сы күрт өседі. Біздің ел үшін биыл үлкен өзгерістер күтіледі. …

Читать далее »
Республиканский еженедельник онлайн