fbpx

Назарбаев қылқынып ҚАЛАР МА ЕКЕН: Мирзиёев Азияның «Жыл адамы» болды?!

Өзбек­стан пре­зи­ден­ті Шав­кат Мир­зи­ёев Азия жур­на­ли­стер қауым­да­сты­ғы­ның (AJA) нұсқа­сы бой­ын­ша, «сая­сат» ата­лы­мын­да 2018 жылы Ази­я­ның «Жыл ада­мы» болып таныл­ды, деп хабар­ла­ды Өзбек теле­граф агент­ті­гі (ӨзТАГ). «Өзбек­стан бас­шы­сы Орта­лық Ази­яда бей­біт­шілік орна­ту ісін­де­гі зор үлесі және көр­ші елдер­мен бел­сен­ді ынты­мақ­та­сты­қты дамы­ту­дағы еңбе­гі үшін «сая­сат» ата­лы­мын­да жеңім­паз бол­ды», – делін­ген The Korea Times оңтүстік коре­я­лық басы­лым хаба­рын­да.

Хабар­да атап өтіл­ген­дей, Ш. Мир­зи­ёев 2016 жыл­дың жел­тоқ­са­нын­да пре­зи­дент болған­нан бері эко­но­ми­каға жол ашу және сая­си тұтқын­дар­ды боса­тып, адам құқы­ғын жақ­сар­ту үшін сая­сатқа рефор­ма жаса­ды.

Мара­пат­тау сал­та­на­ты 2019 жыл­дың көк­те­мін­де Бас ассам­блея қауым­да­сты­ғын­да өте­ді. Соны­мен қатар басқа жеңім­паз­дар ара­сын­да – LG Group төраға­сы Ку Бон Му, мысыр­лық кар­дио­хи­рург Маг­ди Хабиб Якоб және фут­бол­дан Вьет­нам құра­ма­сы­ның жат­ты­қты­ру­шы­сы Пак Хан Со бар.

Қаз­ТАГ

Республиканский еженедельник онлайн