fbpx

Биыл Қазақстанда ДАҒДАРЫС БОЛАДЫ дейді белгілі көріпкел

Елі­міз­ге бел­гілі экс­тра­сенс Бақыт Жұма­то­ва 2019 жылы Қаза­қстан­да дағ­да­рыс бола­ты­нын болжап айт­ты деп хабар­лай­ды «Еура­зия бірін­ші арна­сы».

Бола­шаққа болжам жасаған көріп­кел эко­но­ми­ка­ның құл­ды­ра­уы бірін­ші жар­ты­жыл­ды­қта анық бай­қа­ла­ты­нын мәлім­деді. «Дағ­да­рыс ақпан мен мамыр айла­ры­ның ара­сын­да айқын бай­қал­мақ. Өйт­кені ол уақыт­та дол­лар­дың баға­сы күрт өседі. Біздің ел үшін биыл үлкен өзгерістер күтіледі. Сәуір айын­да эко­но­ми­ка­мы­зда көп­те­ген рефор­ма­лар жүзе­ге аса­ды. Одан бөлек, елі­міз­ге Ресей мен АҚШ-тың да ықпа­лы арта түседі. Ал осы екі дер­жа­ва­лар­дың ара­сын­да 2024 жылы соғыс та болып қалуы мүм­кін», – деді Б.Жұматова.

Бұл мәсе­ле­ге қаты­сты сая­сат­та­ну­шы Ғази­зат Имақо­ва да пікір біл­дір­ді.

«Дағ­да­рыс өте қат­ты бола­ды. Өйт­кені ол осы­дан 10 жыл бұры­нғы дағ­да­рыс сияқты тек қана эко­но­ми­ка­лық текетірес­ке, эко­но­ми­ка­лық жағ­дай­дағы санк­ци­я­ларға ғана тіреліп қой­май­ды. Ол сая­си мәтін­ге тіре­лей­ін деп тұр. Сая­си бәсе­ке­ге тіре­лей­ін деп жатқан эко­но­ми­ка­лық астар. Әлем­дік дәре­же­де­гі эко­но­ми­ка­лық сая­сат­тағы өзінің ұста­ны­мын қалай да басып, мой­ын­да­туға әке­лей­ін деп тұрған дағ­да­рыс. Сон­ды­қтан өте қатал бола­ды», – деді экс­тра­сенс.

Nur.kz

Республиканский еженедельник онлайн