fbpx

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

МОЁ МНЕНИЕ

Здесь вам не тут

Собы­тия, свя­зан­ные с заба­стов­ка­ми неф­тя­ни­ков Запад­но­го Казах­ста­на, рабо­чих кор­по­ра­ции «Каза­хмыс», шах­те­ров АО «Арсе­лор­Мит­тал», сви­де­тель­ству­ют, что в Казах­стане …

Читать далее »

DAT | ҚАЗ

ТАРИХИ ТҰЛҒА: Кешірім Бозтаевтын туғанына 85 жыл

Кешірім жылы жымиып: – Елу төрт жасым­ның отыз бір жылын Өске­мен­ге бер­дім. Сен­дер риза бол­саң­дар, мен риза­мын, – деді түп-түгел жиналған ұжы­мы­ның алдын­да. Сағат он шама­сы еді. Одан жар­ты сағат бұрын ұжым­ды «үрпит­кен» жаңа­лық болған. «Кешірім Бозта­ев Алма­ты­ға шақы­ры­лған еді, Семей облы­стық пар­тия коми­тетінің бірін­ші сек­ре­та­ры болып тағай­ын­да­лып­ты!». Соны есті­ген …

Читать далее »

DAT | ДИАЛОГ

Ерсайын ЕРҚОЖА: БИЛІК ЖҮЙЕСІ ЖАҢАРМАЙ, білім саласында жақсылық болмайды

«ДАТ» жоба­сы­мен 20 жыл бойы шыққан газет­тер­дің бел­сен­ді авто­ры, басы­лым­ның жана­шы­ры Ерсай­ын Ерқо­жа ертең – қара­ша­ның 9-ында 70 жасқа тола­ды. Сая­сат­та сая­си теңдік­ті талап ететін «сол­шыл» көзқа­ра­сы­мен таны­лған Ере­кеңнің де білім сала­сын­дағы жүген­сіздік­пен алы­сып жүр­геніне 20 жыл­дан асқан екен. 2000 жыл­дар­дың басын­да осы табан­ды көзқа­ра­сы үшін оған қастан­дық та жасал­ды: …

Читать далее »
Республиканский еженедельник онлайн